Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Kauneussalonki Eleganten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.06.2022

1. Rekisterinpitäjä

Kauneussalonki Elegante / Kosmetologi Jaana Taipale

Lahdenkatu 14

15140 Lahti

Y-tunnus 2975554-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaana Taipale

kauneussalonki.elegante@gmail.com

045 7832 6066

3. Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Kauneussalonki Eleganten asiakasrekisteri
Rekisteriin liittyvät sivustot
https://salonkielegante.com

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään liikkeen (ts. rekisterinpitäjät yhdessä) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Liikkeen yrittäjä käyttää yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja www.timma.fi).


Tietoja kerätään asiakasrekisterin ylläpitämiseksi ja tietojen käsittelyn perusteena on sopimus ja/tai oikeutettu etu. Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään:

  • Nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • varauksen lisätiedot ja toiveet
  • sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
  • tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Tietojen perusteella ei tehdä profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot tilatuista palveluista ja ostetuista tuotteista tallennetaan myös rekisteriin. Laskutustiedot ja vanhusten omaishoitajien nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kotikäyntiasiakkaiden osoitetiedot tallennetaan rekisteriin.
Asiakasrekisteriimme välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee liikkeeseen ajanvarauksen Timma-palvelun kautta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Liikkeen yrittäjällä on ainoastaan pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Liike sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.
Asiakkaalla on oikeus kieltää liikettä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointi tarkoituksiin.
Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

%d bloggaajaa tykkää tästä: